Otizm Yaşam Lideri

Ülkemizde “Yaşam Liderleri“, farklı gelişim gösteren bireylerin psikolojik, fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine destek ve yaşamlarına rehber olan Beden Eğitimi Öğretmenleridir.

Yaşam Liderinin İş Tanımı:

Her türlü sorumluluğunu üstlendiği öğrenciyi her yönüyle çok iyi tanımalı ve öğrencinin hayatındaki tüm gereklilikleri çok iyi bilmelidir. Otizmli bireyin yaşamının her alanında olumlu gelişmeler ve beceriler kazanabilmesi ,olabildiğince bağımsızlaşabilmesi ve problem davranışlarını azaltmak veya yok edebilmek için uygun hedefler belirlemelidir. Belirlenen bu hedeflere ulaşabilmek için yakın ,orta ve uzak vadeli olmak üzere planlar ve programlar oluşturmalı, gerektiğinde yeni fikirler de üretebilmelidir .Bütün bu çalışmaları multidisipliner bir yaklaşımla, alanın uzmanlarıyla ve ekip ruhuyla yapmalıdır. Çalışmalarını ayrıntılı bir şekilde raporlamalı ve sunumlar hazırlamalıdır.

Yaşam Liderinin özellikleri:

1)Mesleğini sevmelidir,

2)Engelli bireylere sabır, sevgi ve şefkatle yaklaşmalıdır,

3)İdealist olmalıdır,

4)Kararlı ve tutarlı olmalıdır,

5)Gelişime açık olmalıdır, alanında kendini geliştirmek için sürekli olarak araştırmalı, okumalı ve gözlemlemelidir,

6)Öğrenmeye meraklı olmalıdır, doğru bilginin geldiği her kaynağı araştırmalıdır,

7)Ekip ruhu taşımalıdır,

8)Öğrencinin kaygı düzeyini kontrol altında tutmalıdır

9)Başardığı her beceriyi farklı öğrencilerde de uygulayarak genellemelidir,

10)Çalışma saatleri içerisinde konsantre olmalıdır,

11)Çalışma saatleri içerisinde apolitik davranmalıdır,

12)Karşılaşılan problemlere çözüm odaklı olmalıdır,

13)Kameralardan kaçınmamalıdır, (Böyle bir vicdana ve ahlaka sahip olmalıdır).

Yaşam Lideri aşağıdaki yeterliliklere sahip olmalıdır:

 • Yaşam eğitimi temel kavramlarını bilir
 • Liderlik alanında temel kavramları bilir
 • Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini kavrar.
 • Öğretmenlik mesleğinin ilkelerini bilir.
 • Eğitimle ilgili temel kavramları açıklar.
 • Otizm Eğitiminde kullanılan strateji, yöntemve teknikleri bilir.
 • Eğitim ve spor ilişkisini kavrar.
 • Öğrenme ortamının nasıl düzenleneceğini bilir.
 • Otizmli bireyin davranışlarının neler olduğunu bilir.
 • Aile ve otizmli birey etkileşiminin nasıl olması gerektiğini bilir.
 • Öğrenme ortamının nasıl düzenleneceğini bilir
 • Otizmli bireylerin davranışlarının özelliklerinin neler olduğunu bilir.
 • Yaşam Lideri ve otizmli bireyin etkileşiminin nasıl olması gerektiğini bilir.
 • Yaşam programının ölçme ve değerlendirme ile ilgili temel bilgileri kavrar.
 • Ölçme sonuçları üzerinde istatistiksel işlemler yapar.
 • Ölçme araçlarında bulunması gerekli nitelikleri kavrar.
 • Yaşam Programın temellerini kavrar.
 • Yaşam Programlarının ögelerini bilir.
 • Yaşam Program geliştirme yaklaşımlarını bilir.
 • Yaşam Program geliştirme modellerini açıklar.
 • Yaşam Programı plan çeşitlerini bilir.
 • Otizmli bireyin yaşamının farklı gelişim dönemlerinden oluştuğunu kavrar ve gelişim dönemlerini açıklar.
 • Gelişim alanlarını kavrar.

Özellikle otizmli bireylerde çok olumlu etkileri olan bir öğrenciye ,bir öğretmen modelini uygulayarak otizm camiasına ve bizlere örnek olan, Otizm Spor Kulüplerine teşekkür ederiz.

Kaynak:GÖNÜL OTİZM;UZEM Y.T.Ü ve OTİZMANKA