Gelecekte Otizm Teşhisi

Bilim adamları, otizmi neredeyse yüzde 100 kesinlikle teşhis edebilecek tanı yöntemi geliştirdiklerini bildirdiler.

Daily Telegraph'taki habere göre, böylece günün birinde, beyin devrelerindeki sapmaları ölçen tarama yöntemi, halihazırda otizmi soru testleriyle teşhis etme yönteminin yerini alabilecek. Yeni yöntemin otizmin daha iyi anlaşılmasını ve hastaların daha iyi tedavi edilip yönetilmesini de sağlayabileceği bildirildi. Harvard Üniversitesine bağlı McLean Hastanesi ile Utah Üniversitesinden bilim adamları, otizm konusunda bugüne kadarki en iyi biyolojik temelli teşhis yöntemini bulduklarını iddia ettiler. Testin otizmi, daha hafif vakalar da dahil olmak üzere yüzde 94 kesinlikle teşhis edebildiği belirtildi. Harvard Tıp Okulu'nden Prof. Nicholas Lange, yöntemin henüz tıbbi kuruluşlarda kullanıma hazır olmadığını, ancak şimdiye kadarki yöntemler içinde en umut verici olanı olduğunu söyledi. Araştırma çerçevesinde testler iki grup üzerinde denendi. Birinci grubu, daha önce geleneksel yöntemlerle (ailenin ve hastanın soru testlerine tabi tutulması) teşhis konulmuş otistikler, ikinci grubu ise gelişimi normal olduğu düşünülen insanlardan oluşan kontrol grubu oluşturdu. Her iki grup da beyin devrelerinin mikroskobik özelliklerini ölçmek üzere programlanmış MR taramasına tabi tutuldu. Beyin devrelerinin 6 unsurunu ölçmek suretiyle, daha önce otizm tanısı konulmuş kişiler, yüzde 94 doğrulukla tespit edildi. Yöntemin, otistik olmayan insanlarda bulunmayan sapmaları teşhis edebildiği kaydedildi. Testin farklı iki grupla daha tekrarlandığı ve aynı yüksek performansı gösterdiği bildirildi. Üzerinde yapılacak yeni çalışmalarla, yöntemin günün birinde otizmin teşhisinde kullanılan testlerin yerini alabileceği ve otizmin nasıl oluştuğuna da açıklama getirebileceği belirtildi. Araştırma, Autizm Research dergisinde yayımlandı.